Modemfelsökning

(2001-01-27)

Skiss över uppringningsförlopp

Fel 630

Felet kan bero på:

 • Modemet
 • Installationen av modemet
 • Fjärranslutningen

Gå in på fliken diagnostik/diagnoser i Kontrollpanelen, Modem. Markera porten som modemet är installerat på och tryck Mer information. Svarar modemet (dvs det finns text nere på Kommando och Svar) så ligger felet i Fjärranslutningen (se nedan).

Skulle modemet inte svara och det är externt, kontrollera så det är påslaget och att det går en sladd därifrån till datorn. Stäng av modemet och slå på det igen. Fungerar det ändå inte, kontrollera övriga portar med Mer information för att se om det svarar något modem där. Hjälper inte detta, eller det är ett internt modem, starta om datorn och försök igen.

Svarar modemet fortfarande inte i Kontrollpanelen och det är externt är det nog inte så många fler inställningar man kan prova, utan då är det troligen ett fysiskt fel på porten, sladden eller modemet. Observera att om felmeddelandet blir Porten är redan öppen kan det bero på att något annat program använder kommunikationsporten och då borde det fungera om man kommer på vilket program det är och avslutar det.

Är modemet däremot internt kan man prova att installera om det. I synnerhet om det står Standardmodem eftersom det inte fungerar med inbyggda modem. När man startar datorn bör den automatiskt hitta det interna modemet och fråga efter drivrutin. Gör den det är det bara att stoppa i CD:n eller disketten med modemdrivrutinen och därefter bör allt fungera. Hittar inte datorn modemet bör man istället gå in på Enhetshanteraren under System i Kontrollpanelen. Finns modemet med där (oftast med ett gult utropstecken) markerar man det, trycker egenskaper och går in på fliken Drivrutin. Tryck Uppdatera drivrutin, stoppa i CD:n eller disketten med modemdrivrutinen och så fungerar det förhoppningsvis efter det.

Slutligen, om felet ligger i Fjärranslutningen, dvs modemet svarar i Kontrollpanelen men det blir ändå fel 630 när man försöker ringa upp, så bör man kolla vilket modem som är valt i anslutningen genom att högerklicka på anslutningen och välja egenskaper. När modem tas bort och läggs till i Kontrollpanelen uppdateras inte alltid Fjärranslutningen, utan där kan det fortfarande finnas ett modem som inte längre är installerat.

Är rätt modem valt i Fjärranslutningen kan det vara en extra inställning som ligger i vägen. Om ett modem inte förstår det som står på extra inställningar blir det nämligen fel 630. Står det någonting på extra inställningar så ta bort det och prova igen. Fungerar det inte så starta om datorn. Hjälper inte det, gå in på Kontrollpanelen, Modem och ta bort alla modem som inte används. Gör en ny anslutning. Skulle inte ens det hjälpa återstår nog bara att installera om hela Fjärranslutningen och hålla tummarna.

Fel 680

Felet kan bero på:

 • Modemet
 • Telefonsladdarna
 • Vidarekoppling

En del modem har två ställen där man kan ansluta telefonsladden, märkta Phone respektive Line. Sitter sladden på Phone får man det här felet. Flytta den i så fall till Line.

Kontrollera med en vanlig telefon att det finns kopplingston i jacket. Lägg in ATX3 på extra inställningar. Om det då blir fel 678 får modemet fortfarande ingen kopplingston. Ta genast bort den extra inställningen för att underlätta fortsatt felsökning.

Om jacket fungerar och sladden är hel och sitter rätt har modemet gått sönder och det är inte så mycket mer att göra än att få det utbytt.

Fel 678

Felet kan bero på:

 • Modemet
 • Telefonnumret
 • Ingen kopplingston

När man får det här felet är det mycket viktigt att man lyssnar noga på hur modemet låter medan det försöker koppla upp. Det här felet kan nämligen ha många orsaker och enda sättet att veta säkert vad det beror på är att höra vad som händer. Har man ingen möjlighet att höra vad som sker, om modemet exempelvis inte har någon högtalare, så måste man utgå från att felet kan bero på vilken som helst av anledningarna nedan.

1. Hör man att modemet handskakar men det ändå blir fel 678 ska man prova initsträngar. Ta först de som eventuellt finns på min sida och därefter AT&F (Obs! AT&F1 istället om modemet är US Robotics) och ATZ. Hjälper inte det finns det förmodligen någon fysisk begränsning. Exempel på sådana är att modemet är inställt för ett annat land, att datorn inte sitter i jordat uttag, att processorn är överklockad, att det är för mycket störningar på telefonsladden för det här modemet. Observera att det är naturligt att det kan vara skillnad beroende på vart man ringer. Observera också att det bara är om man verkligen hör att modemet handskakar som man kan vara säker på att det är någon av de här anledningarna. Det bästa sättet att komma ifrån problemet brukar vara att köpa ett nytt, externt modem. Men man bör givetvis prova med ett annat modem först innan man köper det eftersom man aldrig kan vara säker på att det kommer att fungera förrän man testar.

2. Om man hör att modemet slår numret men blir tyst, eller det piper ungefär som en upptagetton fast med längre toner, så är det förmodligen att modemet inte har någon kopplingston. Lägg in ATX4 som extra inställning. Blir det då fel 680 är det det som är det egentliga felet. Observera att ATX4 aldrig löser problemet. Den inställningen är bara till för att se om felet beror på kopplingstonen eller något annat.

3. Hör man ett röstmeddelande efter att numret slagits bör man gå in på Den här datorn, Fjärranslutningen och där dubbelklicka på anslutningen och läsa av telefonnumret. Står det för många siffror där på telefonnumret kan det vara därför den inte blir ansluten. Tryck egenskaper och ta bort eventuella siffror på För att komma ut på linjen, slå först... Är Samtal väntar ibockat så ta bort det med. Tonval ska vara iprickat, men utöver det bör det inte stå så mycket mer. Om extrasiffrorna inte försvinner från telefonnumret, tryck Avbryt och högerklicka på anslutningen och gå in på de egenskaperna. Bocka ur Använd riktnummer och uppringningsegenskaper och om riktnumret behövs, lägg in det tillsammans med telefonnumret. Vid det här laget bör telefonnumret vara riktigt. Går det inte ändå inte att komma fram, prova att ringa telefonnumret med en vanlig telefon. Kommer man fram där kan man prova med att lägga in två kommatecken framför telefonnumret, men utöver det är det inte så mycket mer att göra.

Fel 691

Felet kan bero på:

 • Inloggningsuppgifterna
 • Telefonnumret

Kontrollera så användarnamnet, lösenordet och telefonnumret i Fjärranslutningen stämmer.

Fel 650

Felet kan bero på:

 • Nätverksinställningarna
 • Modemet
 • Fjärranslutningen

Gå in på Nätverk i Kontrollpanelen och kontrollera så det inte finns flera TCP/IP. Det som det inte får finns fler av är de som heter likadant. Har man en TCP/IP - drivrutin för fjärranslutning och en TCP/IP - 3Com Ethernet är det okej, men finns det flera som heter drivrutin för fjärranslutning måste man ta bort tills det bara finns en kvar. Samma sak gäller om det finns flera som bara heter TCP/IP. Det får bara finnas en av varje sort. Ta bort de överflödiga. Det kvittar vilka man tar bort. Kontrollera egenskaperna på den TCP/IP som är kvar.

Fanns det för många TCP/IP borde det funka efter att man tagit bort dem och startat om datorn. Annars är det nog läge att kolla närmare på modemet. Testa de initsträngar som finns på min sida.

Hjälper inte det heller får man prova att installera om nätverket och fjärranslutningen. För att göra detta behöver man antingen installations-CD:n för Windows eller motsvarande CAB-filer på hårddisken. Finns ingen CD kan man söka efter *.cab på hårddisken. Hittas ett femtiotal, eller fler, filer och de flesta av dem heter win98_057.cab eller liknande kan man lugnt gå vidare.

Gå först till Lägg till/ta bort programKontrollpanelen. Gå in på fliken Installationsprogram för Windows, dubbelklicka på Kommunikation och ta bort bocken för Fjärranslutning. Tryck OK och sedan Verkställ. Om datorn frågar om man vill starta om trycker man Nej. Tryck OK och gå in på Nätverk. Om Drivrutin för fjärranslutning ligger där tar man bort den, annars trycker man bara OK. Starta inte om datorn nu heller. Gå in på Startknappen, tryck Sök, Filer eller mappar. På namn skriver man winsock och kontrollerar så den letar i hårddisken. Hittas någon winsock.dll så högerklickar man på den och byter namn till winsock.old, (eller vad som helst egentligen, bara man kommer ihåg vad). Anledningen till att man byter namn är att man, om något går fel, ska kunna återställa filen igen.

Starta om datorn och gå därefter tillbaka till Kontrollpanelen och Lägg till/ta bort program, fliken Installationsprogram för Windows och dubbelklicka på Kommunikation. Bocka för Fjärranslutning och tryck OK och därefter Verkställ. Om datorn frågar om man vill starta om, tryck Nej. Gå tillbaka till Kontrollpanelen och Nätverk.

Om det i listan över installerade komponenter finns något som heter Microsoft Fjärrdrivrutin, ta bort den, tryck OK, starta om datorn och gå sedan tillbaka till Nätverk och tryck Lägg till. Välj Nätverkskort, OK, och därefter Micrsoft som Tillverkare. Markera Drivrutin för Fjärranslutning och tryck OK.

Finns det ingen TCP/IP i listan trycker man Lägg till, väljer Protokoll och trycker OK. Man markerar sedan Microsoft som tillverkare och så TCP/IP och slutligen OK.

Finns det inget nätverkskort installerat i listan över installerade nätverkskomponenter kan ta bort Klient för Netware nätverk, NetBEUI och IPX/SPX-kompatibelt protokoll. Finns det ett nätverkskort kan man ta bort ovanstående komponenter om det efter dem står Drivrutin för Fjärranslutning.

När allt är klart trycker man OK, startar om datorn och håller sedan tummarna. Förhoppningsvis fungerar allt igen.

Fel 629

Felet kan bero på:

 • Nätverksinställningarna
 • Modemet
 • Fjärranslutningen

Det här felet kan uppstå vid olika tillfällen under uppringningen. Det man kan prova att göra först är en ny anslutning. Hjälper inte det bör man kolla med hjälp av bilden ovan och när felet inträffar vilket "egentligt" fel som kan ligga bakom. Blir det exempelvis fel 629 innan modem hinner börja ringa upp får man följa instruktionerna för fel 630. Kommer felet först efter att den stått och verifierat ett tag får man kika på fel 650. Ett hett tips, som fel 629 ofta kan bero på, kan vara att kontrollera Servertypsinställningarna och fliken Anslutning inne på egenskaperna för anslutningen. Står det exempelvis sju databitar istället för åtta kan det bli fel 629.