AT-kommandon och initsträngar

(2000-12-15)

När man ska göra någonting med ett modem, vare sig det är att ändra en inställning, ringa upp eller koppla från, så görs det med AT-kommandon. Nuförtiden behöver man dock sällan ge kommandona själv eftersom datorns program sköter det automatiskt i bakgrunden. AT- kommandon ska skrivas med stora bokstäver, även om de flesta numera kan förstå små också.

En initsträng, som är kort för initieringssträng, är ett eller flera AT-kommandon som skickas till modemet precis innan det ska börja slå numret. Om modemet inte förstår initsträngen (för att den är anpassad till ett annat modem eller för att man har stavat fel) så säger den ERROR, vilket leder till att Fjärranslutningen genast avbryter uppringningen med fel 630 som orsak.

Ett AT-kommando kan se ut på fyra olika sätt: 1. En bokstav följd av en siffra. Ex: ATX4. 2. Ett specialtecken följt av en bokstav och en siffra. Ex: AT&F1. 3. Ett S följt av ett tal, ett likhetstecken och ytterligare ett tal. Ex: ATS10=50. 4. Ett specialtecken följt av flera bokstäver, ett likhetstecken och en lista. Ex: AT+MS=V34,1.

Regler för att kombinera flera kommandon: (gäller för samtliga modem)

  • AT-kommandon av typ 1, 2 och 3 kan kombineras genom att man helt enkelt skriver de kommandona direkt efter varandra.
  • För typ 1 och 2 kan man utelämna siffran om det är en nolla. ATB0E0&C0V0 är samma sak som ATBE&CV.
  • Skriver man flera kommandon i rad ska AT bara förekomma en gång: framför första kommandot. Lägger man ihop ATM1, ATX3 och ATS7=90 blir det alltså: ATM1X3S7=90.
  • Ordningen spelar ingen roll, med ett undantag. Använder man AT&F (eller AT&F1) måste det stå först.
  • ATZ kan inte kombineras med något annat kommando utan måste stå ensamt. Skriver man något annat före eller efter så blir det inget fel, men det är bara ATZ som utförs.
  • Vill man kombinera ett kommando av typ 4 med andra kommandon bör man sätta kommandot av typ 4 sist.

Kategorier

Start / Datorer / Modem /


Fler artiklar